Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Činnosť a služby

Odvetvie č. 030100 – Technický stav cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov,znefunkčnenia alebo poškodenia dielov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv  a  údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Odvetvie č. 030301 – Nehody v cestnej doprave

Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, určuje príčinu dopravnej nehody z technického hľadiska a zaoberá sa možnosťami zabránenia dopravnej nehody. Posudzuje tiež vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj  mimo cestných   komunikácií.  Analýza  nehodového deja  je  spracovaná  pomocou  autorizovaného  výpočtovo – simulačného programu Virtual Crash a s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky.

 

Odvetvie č. 030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dieloch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Najčastejšie prípady pri stanovení  všeobecnej hodnoty vozidiel:

  • kúpa a predaj autoparku podniku, spoločnosti
  • dedičské konanie, rozvodové konanie
  • nepeňažný vklad do spoločnosti
  • ohodnotenie vozového parku pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločnosti
  • ohodnotenie pre bankové účely, napr. pôžička, zábezpeka
  • ohodnotenie pre leasingové spoločnosti, napr. predaj vozidla, spätný leasing, leasing ojazdeného vozidla

 

 


TOPlist