Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Znalecké úkony

Znalecké úkony:

  • Stanovenie hodnoty cestných vozidiel v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 pri využití programového vybavenia    Autotax Office Expert pre štátne orgány, právnické a fyzické osoby ( súkromné osoby).
  • Obhliadky poškodených motorových vozidiel, vyčíslenie nákladov na opravu vozidla a vyčíslenie výšky škody na vozidle.
  • Posúdenie príčiny vzniku poškodenia na motorovom vozidle počas doby prevádzky motorového vozidla, resp. opo oprave vozidla.
  • Služby pre poiťovne a finančné spoločnosti - odborné posúdenia a znalecké posudkyvo veci korešpodencie poškodení motorového vozidla           s uvádzaným priebehom dopravnej nehody, posudzovanie primeraných nákladov na opravu vozidla.
  • Posúdenie správnosti vyčíslenia skutočnej výšky škody poisťovacími spoločnosťamina cestnom vozidle vo vzťahu k povinnému zmluvnému/havarijnému poisteniu.
  • Konzultácie a poradenstvo v oblasti technického stavu motorových vozidiel, stanovenie hodnoty motorových vozidiel a nákladov na opravu vozidiel.
  • Analýza dopravných nehôd prostredníctvom programového vybavenia - simulačný program priebehu nehody VirtualCrash.

TOPlist